Arce Becerra, Paula

Paula Arce Becerra és llicenciada en dret i doctora en estudis de genero per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a professora associada de filosofia del dret en la Universitat Autònoma de Barcelona i com a advocada en l'atenció directa a treballadores sexuals a Barcelona. Forma part del grup de recerca Antígona i, recentment, ha defensat la seva tesi titulada “Treball sexual, dret a l'habitatge digne i espais d'exercici de la prostitució”.

Ha participado en

6.10.2022 - 10.11.2022
La Central del Raval

Imaginaris, estigmes i resistències en la prostitució


Marta Venceslao, Livia Motterle, Paula Arce, Laura Labiano Ferré, Xavier González i Laura Macaya

No definido
An error has occurred. Reload 🗙