Curso

Filosofia i literatura, complicitat o antagonisme?

D. Sam Abrams

Fecha de inicio 17.2.2023

Fecha fin 14.4.2023

Horario 18h a 20h

Lugar La Central (c/ Mallorca) / Virtual

Precios 140 € (7 sessions)

Datos adicionales Els divendres, 17, 24 de febrer; 3, 10, 24, 31 de març i 7 d'abril

Des dels seus inicis amb Plató i Aristòtil la filosofia sempre ha mantingut una relació fructífera —a vegades col·laborativa, a vegades directament conflictiva— amb la literatura.  Per la seva banda, en justa correspondència, el món de la creació literària, amb el pas del temps, ha mostrat un creixent interés per la tradició filosòfica.  Des de l’època clàssica, aquesta complicitat i/o antagonisme ha donat uns fruits ben originals des de les dues bandes, des del pensament i la literatura.  Els dos mons han compartit afinitats formals, estilístiques i temàtiques. També entre els dos mons s’han donat de casos de pensadors, com Søren Kierkegaard o Ralph Waldo Emerson o Simone Weil, que han escrit obres literàries i d’escriptors, com Friedrich Hölderlin o August Strindberg o Paul Valéry, que s’han aventurat en el terreny de la filosofia.  I d’un altre costat, s’han produït certes obres de difícil classificació o assignació.  Niebla de Miguel de Unamuno és filosofia o literatura?  Les obres madures d’Iris Murdoch s’han de considerar literatura o filosofia?           
 
Programa 

1. Resseguiment històric de la relació entre filosofía i literatura des la Grècia clàssica fins als nostres dies.
2. Lectura i comentari de Mort a Venècia (1912) de Thomas Mann (1875-1955) a la vista d’una de les seves fonts d’inspiració principals: Fedre de Plató.
3. Introducció al pensament de Simone de Beauvoir (1908-1986).
4. Lectura i comentari de La mujer rota (1968) de Simone de Beauvoir.
5. Literatura, filosofia i teoria:  la postmodernitat.
6. Introducció a l’obra de David Markson (1927-2010)
7. Lectura i comentari de La amante de Wittgenstein (1988).
 
Bibliografia:
 
Thomas Mann, La muerte en Venècia, Debolsillo.
Simone de Beauvoir, La mujer rota, Edhasa.
David Markson, La amante de Wittgenstein, Sexto Piso.

Calendari:  Els divendres, 17, 24 de febrer; 3, 10, 24, 31 de març i 7 d'abril
*El 17 de març no hi haurà classe doncs.
Horari: 18h a 20h
Lloc: La Central (c. Mallorca, 237) / Virtual

Preu: 140 € (7 sessions)

Funcionament
El curs té dues modalitats: presencial o virtual.
El professor durà a terme la classe des de La Central (c. Mallorca) amb un nombre reduït d'alumnes i la resta d'inscrits que no vulguin o puguin seguir la classe presencialment ho faran des de casa.
Hem instal·lat càmeres i micròfons de manera que les persones que no hi assisteixin puguin veure, sentir i intervenir en la sessió. 
La versió virtual de cada curs es durà a terme mitjançant la plataforma Zoom.
Uns dies abans de l'inici de les classes els alumnes rebran unes instruccions per accedir al curs i les claus de Zoom, de manera que, si algú té dificultats pot fer-nos consultes prèvies al dia de la classe.

Presencial o virtual: tria la teva modalitat
Aforament presencial: 16 persones
Aforament virtual: 50 persones
Si opteu per la modalitat presencial, esteu acceptant assistir a les classes estipulades per calendari, en cas que, excepcionalment, no es pugui assistir a una sessió es podrà recórrer a la modalitat virtual. Les claus d'accés les enviarem a tot el grup uns dies abans de l'inici del curs.
L'aforament és limitat i, per tant, ho són les places virtuals, si s'opta per la modalitat virtual, no es podrà assistir presencialment. 
El curs està programat per seguir-se en l'horari estipulat per calendari, les classes no es graven.

Condicions d'inscripció 
Els antics alumnes tenen un 5% de descompte.
En cas de no poder assistir al curs, s'haurà d'avisar amb un mínim de 48h d'antelació, en cas contrari, només es reemborsarà la meitat de la matrícula del curs.
Després de la primera sessió no es reemborsarà l'import del curs. 
La targeta de client és vàlida per als clients de l'Acadèmia.

Consultes: academia@lacentral.com / 935 504 614

Curs impartit en català

 

Lecturas recomendadas

An error has occurred. Reload 🗙