Curso

Pensar amb compte (críticament, creativament i curosament) en la infància

Jordi Nomen Recio

Fecha de inicio 18.1.2022

Fecha fin 8.2.2022

Horario 18h a 19:30h

Lugar La Central del Raval / Virtual

Precios 60 € (4 sessions)

Datos adicionales Els dimarts, 18 de gener, 25 de gener, 1 de febrer i 8 de febrer

El curs pretén ser una iniciació al coneixement del projecte de Filosofia per a Nens. Apropar la filosofia als nens i joves hauria de ser una prioritat a les escoles, donat que avui dia les mentides són presentades com a veritats i els reptes que ens envolten (climàtics, sanitaris, polítics, econòmics…) van esdevenint cada cop més complexos i difícils d’abordar.
En aquest context de crisi, cal que la Ciutadania sigui crítica- per pensar per ella mateixa-, creativa- per dissenyar alternatives de solucions- i ètica- per no abandonar ningú i defensar la dignitat i els drets que tant han costat d’aconseguir, a fi d’edificar una democràcia sòlida i de qualitat. 
La infància és el millor moment  per començar a conrear aquest pensament multidimensional, complex, donat que la curiositat i l’admiració són les bases- ben filosòfiques, per cert- sobre les quals, en aquesta etapa de la vida, s’edifica la comprensió del món.
I la Filosofia, entesa com un saber que qüestiona, que permet llibertat intel·lectual i la cerca de la  justícia social pot ser un mitjà molt adequat per aconseguir-ho.

PROGRAMA 

1a Sessió, dimarts 18 de gener 2022
En aquesta primera sessió s’abordaran les utilitats que té potenciar  la mirada filosòfica dels infants des de la construcció d’una Ciutadania activa i participativa al conreu de la raonabilitat, la sensibilitat i la negociació en els conflictes, per celebrar la diversitat, promoure l’empatia i construir el respecte mutu, base del pluralisme.
Parlarem de com, usant com a metodologia el diàleg socràtic en el si d’una comunitat d'aprenentatge cooperativa, el projecte de Filosofia per a Nens permet treballar les habilitats de pensament dels infants i potenciar alhora la creació de virtuts i principis ètics que estimulin el seu  creixement personal i social. 

El fil conductor de la sessió procurarà contestar aquestes preguntes centrals: 
1. Què és la Filosofia per a Nens i Nenes? Quines utilitats té?
2. Què és el pensament crític?  Com el podem estimular a les aules a casa?

La sessió es tancarà amb la presentació del llibre El nen filòsof, on es proposen dinàmiques (jocs, contes, art), per estimular el pensament crític, un  pensament crític  que va  a contracorrent i és profundament inconformista, alhora que reconeix els matisos i permet el conreu d’un caràcter raonable i sensible. 
Al final s’obrirà un torn de preguntes i reflexions sobre la temàtica tractada.

Bibliografia per aprofundir: 
Lippman, M.,(2016): El lugar del pensamiento en la educación.Octaedro.
Vygotsky, L.,(2010): Pensamiento y lenguajePaidós
Freire,P.,(2006): Pedagogia de la autonomíaSiglo XXI.

2a Sessió, dimarts 25 de gener 2022
En aquesta sessió s'abordarà la necessitat de fomentar la dimensió creativa del pensament multidimensional  en la infantesa.

Sovint, els problemes o reptes que se’ns presenten són nous i, per això, es requereixen noves solucions que surtin de les vies habituals per explorar camins desconeguts (pensem, per exemple en els avenços científics que ens plantegen nous dilemes ètics). Cal, sovint, trobar nous vincles entre conceptes que aparentment semblaven inconnexes i hem de prendre en consideració variables que no havíem contemplat en les nostres reflexions. Com deia Einstein,“no podem esperar resultats diferents si fem el mateix”. Per això s’ha de potenciar la dimensió creativa, original, hipotètica, productiva, sense tenir por de la sorpresa o el desafiament que, en moltes ocasions, acompanya el seu desplegament. El pensament creatiu, que genera un producte a diferència de la simple imaginació, no és fàcil, perquè sovint explora “zones fosques” que no tenen la claredat de la raó i es mou en els seus límits. 

El fil conductor de la sessió procurarà contestar aquestes preguntes centrals:
1. Què és el pensament creatiu?
2. Com el podem estimular a les aules o a casa?

La sessió es tancarà amb la presentació del llibre El niño filósofo y el arte, on es proposen dinàmiques (diàlegs, creacions plàstiques, creacions literàries, creacions fotogràfiques i ús de recursos musicals), per estimular el pensament creatiu, un  pensament que té en totes les formes d’art un especial mitjà per al seu desenvolupament i la  traducció de les diverses emocions humanes.
Al final s’obrirà un torn de preguntes i reflexions sobre la temàtica tractada. 

Bibliografia per aprofundir:
De Bono, E.,(1994): El pensamiento creativo.Paidós.
Perkins, D.(2016): Educar en un mundo cambiante.SM.
 
3a Sessió, dimarts 1  de febrer  2022
En aquesta sessió s’abordarà la dimensió curosa del pensament que podem definir com aquella que dona valor a allò que s'estima, es mobilitza per preservar el que aprecia i intenta traduir en normes, principis i virtuts, allò que considera de valor. Petén educar així en la raonabilitat i la sensibilitat per formar una estructura de caràcter personal que pugui col·laborar en la creació  d’una ciutadania democràtica que dirigeixi cap a la justícia i el bé comú la transformació social. Si volem contribuir a evitar la discriminació, l’exclusió, l’autoritarisme, la intransigència, la deshonestedat, cal construir amb als infants un codi ètic i moral que pugui presentar altres alternatives, basades en l’exemple i el testimoni. 

Les preguntes que guiaran la sessió seran: 
1. Què és el pensament  curós?
2. Com el podem estimular a les aules o a casa?

La sessió es tancarà amb la presentació del llibre El niño filósofo y la ética, on es proposen dinàmiques (diàlegs, reflexions de cinema, accions per a millorar el món, creacions, consultes en família i interpretacions d’imatges), per estimular el pensament ètic, un  pensament que té la vocació de superar el discurs dels valors per enfocar-se en accions que permetin millorar el món. 
Al final s’obrirà un torn de preguntes i reflexions sobre la temàtica tractada.

Bibliografia per aprofundir:
Mèlich,J.C.(2012): Filosofía de la finitud.Herder.
Ordine,N. (2013): La utilidad de lo inútil. Acantilado. 
Levinas,E.(2015): Ética e infinito. Visor ediciones. 
Cortina, A.(2007): Ética de la razón cordial. Nobel.

4a Sessió: dimarts 8 de febrer 2022
La darrera sessió es dedicarà als aspectes pràctics de la Filosofia per a Nens com a projecte educatiu. S’analitzaran les característiques del diàleg filosòfic socràtic com a mitja per generar pensament compartit i profund, pensament que aborda els contextos canviants i els matisos diferencials, que permet la pràctica de les habilitats de pensament. Igualment, s’abordaran les possibilitats de creació d’una comunitat d’aprenents, de nens i nenes, que tenen per objectiu comú investigar i fer recerca d’allò que els inquieta i els preocupa, del que els atrau. Finalment, també es perfilarà com ha de ser l’adult o adulta que acompanyi en aquesta metodologia als infants. 

Les preguntes que guiaran la sessió seran: 
1. Què és el diàleg filosòfic?
2. Què és una comunitat de recerca filosòfica?
3. Quin perfil ha de tenir l'adult que acompanyi els infants a Filosofar?
Al final s’obrirà un torn de preguntes i reflexions sobre la temàtica tractada


Bibliografia complementària sobre filosofía relacionada amb el projecte:
Dewey, J.(1995): Democracia y educación. Morata.

Calendari: Els dimarts, 18 de gener, 25 de gener, 1 de febrer i 8 de febrer
Horari: 18h a 19:30h
Lloc: La Central del Raval i virtual

Preu: 60€ (4 sessions)

Funcionament
- El curs té dues modalitats: presencial i virtual.
- El professor durà a terme la classe des de La Central del Raval amb un nombre reduït d'alumnes (respectant l'aforament establert per llei) i la resta d'inscrits que no vulguin o puguin seguir la classe presencialment ho faran des de casa.
- Hem instal·lat càmeres i micròfons de manera que les persones que no hi assisteixin puguin veure, sentir i intervenir en la sessió. Si les normes decreten unes restriccions més estrictes, es farien només telmàticament.
- La versió online de cada curs es durà a terme mitjançant la plataforma Zoom.
- Uns dies abans de l'inici de les classes els alumnes rebran unes instruccions per accedir al curs i les claus de Zoom, de manera que, si algú té dificultats pot fer-nos consultes prèvies al dia de la classe.

Informació i reserves: academia@lacentral.com / 93 550 46 01

*Curs impartit en català

Les inscripcions només seran definitives una vegada s’hagi efectuat el pagament del curs.
Els antics alumnes  tenen un 5% de descompte. 
Després de la primera sessió, no es reemborsarà l’import del curs. En cas de no poder assistir al curs, caldrà avisar amb un mínim de 48h d’antelació. En cas contrari, es reemborsarà només la meitat de l’import. 
Si les circumstàncies ho requereixen, la programació dels cursos pot ser modificada. 
La targeta de client és vàlida pels cursos de l’Acadèmia.Imatge: Les quatre cents coups (1959), François Truffaut

Docentes

Jordi Nomen Recio

 Jordi Nomen Recio, professor de secundària a, l'Escola Sadako de Barcelona, tutor del Màster de Filosofia per a Infant...

Lecturas recomendadas

An error has occurred. Reload 🗙